دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : درباره اهدافتان حرف نزنید!

بایگانی/آرشیو برچسب ها : درباره اهدافتان حرف نزنید!

در مورد اهدافتان حرف نزنید!

در مورد اهدافتان حرف نزنید ! تصور کنید که درکافه اى کنار دوستانتان مشغول صحبت کردن درباره مسائل کارى و زندگیتان هستید. هرکدام مشتاقانه درباره موفقیت ها و دستاوردهایتان در زندگى صحبت می کنند. وقتى نوبت به شما میرسد ، ناخودآگاه تصمیم می گیرید درمورد رویاها و اهدافتان و برنامه …

ادامه مطلب »