دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست شخصیت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست شخصیت

تست روانشناسی شخصیت

یکی از انواع تقسیم‏ بندی‏های شخصیت که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است شخصیت نوع A و B می‏ باشد که اولین بار توسط دو پزشک متخصص قلب به نام‏های‏ «می یرفریدمن»و«ری روزنمن»ارائه شدند. شما می تونید با تست روانشناسی شخصیت بفهمید که جزء تیپ شخصیتی A  هستید یا …

ادامه مطلب »