دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست روانشناسی هیجان طلبی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست روانشناسی هیجان طلبی

تست روانشناسی هیجان طلبی

دکتر زاکرمن هیجان طلبی را این طور تعریف می کند: میل انسان به هیجان و تجربیات متنوع، تازه، پیچیده و شدید و تمایل به مخاطره جویی بدنی، اجتماعی، قانونی و مالی به خاطر تجربه کردن افراد هیجان خواه انواع فعالیت ها( اما نه لزوما فعالیت های خطرناک) را ترجیح میدهند. …

ادامه مطلب »