دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست روانشناسی منبع کنترل

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست روانشناسی منبع کنترل

تست روانشناسی منبع کنترل

دانشجویی که نمره امتحانش کم شده است، چه دلیلی برای کم شدن این نمره می گوید؟ می گوید: کم درس خوانده ام؟ استادم فرد بی انصافی بوده؟ درس سخت و سنگین بوده است؟ کارمندی که دیر به محل کارش رسیده چه دلیلی برای دیر رسیدنش دارد؟ اینکه ترافیک زیاد بوده؟ …

ادامه مطلب »

تحلیل تست روانشناسی منبع کنترل درونی و بیرونی

تحلیل تست روانشناسی منبع کنترل: راتر معتقد است که بعضی افراد معتقدند که موفقیت ها وشکست هایشان را به خودشان و یک عامل درونی نسبت می دهند و گروهی موفقیت ها و شکست هایشان را به عوامل بیرون از خود (شانس و اقبال و یا دشواری های موقعیت ها) نسبت …

ادامه مطلب »