دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست روانشناسی شخصیت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست روانشناسی شخصیت

تست روانشناسی برونگرایی درونگرایی

شخصیت انسانهارا می تـوان بـا معیارهـای گـونـاگونی به دسته های مختلف تـقسیم بندی کرد. یونگ (۱۹۱۳) روانشناس و نظریه پرداز سوئیسی شخصیت انسان ها را با توجه به نحوه ی ارتباطشان با دیگران به دو دسته ی برونگرا و درونگرا تقسیم کرده است. مـتوجه باشید کـه هـر دوی ایـن دو …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی شخصیت

یکی از انواع تقسیم‏ بندی‏های شخصیت که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است شخصیت نوع A و B می‏ باشد که اولین بار توسط دو پزشک متخصص قلب به نام‏های‏ «می یرفریدمن»و«ری روزنمن»ارائه شدند. شما می تونید با تست روانشناسی شخصیت بفهمید که جزء تیپ شخصیتی A  هستید یا …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی شخصیت-تیپ A

درباره شخصیت A بیشتر بخوانید. شخصیت‏های نوع A افرادی پرمشغله، عجول، بسیار وظیفه ‏شناس، کاملا رقابتی، مصرّ در کار و احتمالا افسرده و عصبانی هستند. تحقیقات انجام شده توسط کارار، پلاسین، ایوانز در سال ۱۹۸۷ در مورد رانندگان اتوبوس هندی و آمریکایی نشان داد که‏ رانندگان اتوبوسی که دارای الگوی …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی شخصیت تیپ B

درباره تیپ شخصیتی B بیشتر بخوانید افراد نوع B اشخاصی خونسرد، دارای نگرش متعادل به زندگی‏ و محیط، دارای اعتماد به نفس بیشتر، دارای مشغله کمتر، اصرار کمتر در انجام کار و تمایل کمتر به وقت‏ شناسی هستند تحقیقات انجام شده توسط کارار، پلاسین، ایوانز در سال ۱۹۸۷ در مورد …

ادامه مطلب »