دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست برونگرایی درونگرایی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست برونگرایی درونگرایی

تست روانشناسی برونگرایی درونگرایی

شخصیت انسانهارا می تـوان بـا معیارهـای گـونـاگونی به دسته های مختلف تـقسیم بندی کرد. یونگ (۱۹۱۳) روانشناس و نظریه پرداز سوئیسی شخصیت انسان ها را با توجه به نحوه ی ارتباطشان با دیگران به دو دسته ی برونگرا و درونگرا تقسیم کرده است. مـتوجه باشید کـه هـر دوی ایـن دو …

ادامه مطلب »