دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست باور به تفاوت های زن و مرد

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست باور به تفاوت های زن و مرد

تست روانشناسی باور به تفاوت های زن و مرد

قطعا زنان و مردان از لحاظ عاطفی، فیزیولوژیکی، فیزیکی و سایر ابعاد با همدیگر دارای تفاوت هایی هستند و توجه و احترام به این تفاوت ها در حد و اندازه و جایگاه خود مناسب و ارزشمند است. اینکه افراد به تفاوت های فردی زن و مرد احترام بگذارند و رفتاری …

ادامه مطلب »