دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست آنلاین کودک درون

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست آنلاین کودک درون

تست روانشناسی کودک درون

اگر نیازهای اصلی کودک در سنین مختلف برآورد نشود ، او درهمان مرحله بخصوص ،از رشد فکری باز خواهد ماند و به عبارت دیگر او فردیست بزرگسال با افکار و رفتارهایی که درون مایه کودکانه دارد. بدین ترتیب کودک درون ما آزرده می شود. همین مسئله باعث خواهد شد که …

ادامه مطلب »