دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست آنلاین روانشناسی رایگان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست آنلاین روانشناسی رایگان

تست روانشناسی مسئولیت پذیری

تست خودشناسی مسئولیت پذیری یکی از مهارت های مهم زندگی مسئولیت پذیر بودن است. میتوان مسئولیت پذیری را یکی از ویژگی افراد موفق دانست. مسئولیت پذیری به این معناست که فرد در تصمیم گیری شجاع است و آمادگی قبول عواقب تصمیم گیری را دارد. بعضی افراد مسئولیت پذیرند به این معنی …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی کودک درون

اگر نیازهای اصلی کودک در سنین مختلف برآورد نشود ، او درهمان مرحله بخصوص ،از رشد فکری باز خواهد ماند و به عبارت دیگر او فردیست بزرگسال با افکار و رفتارهایی که درون مایه کودکانه دارد. بدین ترتیب کودک درون ما آزرده می شود. همین مسئله باعث خواهد شد که …

ادامه مطلب »