دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست آنلاین رایگان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست آنلاین رایگان

تست روانشناسی هیجان طلبی

دکتر زاکرمن هیجان طلبی را این طور تعریف می کند: میل انسان به هیجان و تجربیات متنوع، تازه، پیچیده و شدید و تمایل به مخاطره جویی بدنی، اجتماعی، قانونی و مالی به خاطر تجربه کردن افراد هیجان خواه انواع فعالیت ها( اما نه لزوما فعالیت های خطرناک) را ترجیح میدهند. …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی کانال ارتباطی

افراد از ۳ طریق مختلف و از ۳ کانال ارتباطی برای برقراری ارتباط استفاده میکنن. ۱- کانال دیداری ۲- کانال شنیداری(سمعی) ۳- کانال احساسی(لمسی) کانال ارتباطی غالب ما در رفتاری که با بقیه داریم، طرز پوشش، نشستن، مهمانی رفتن و …. تاثیر دارد. شما با شناختن کانال ارتباطی خودتان، همسرتان و …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی کودک درون

اگر نیازهای اصلی کودک در سنین مختلف برآورد نشود ، او درهمان مرحله بخصوص ،از رشد فکری باز خواهد ماند و به عبارت دیگر او فردیست بزرگسال با افکار و رفتارهایی که درون مایه کودکانه دارد. بدین ترتیب کودک درون ما آزرده می شود. همین مسئله باعث خواهد شد که …

ادامه مطلب »