دنیای روانشناسی » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تحلیل تست روانشناسی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تحلیل تست روانشناسی

تحلیل تست روانشناسی منبع کنترل درونی و بیرونی

تحلیل تست روانشناسی منبع کنترل: راتر معتقد است که بعضی افراد معتقدند که موفقیت ها وشکست هایشان را به خودشان و یک عامل درونی نسبت می دهند و گروهی موفقیت ها و شکست هایشان را به عوامل بیرون از خود (شانس و اقبال و یا دشواری های موقعیت ها) نسبت …

ادامه مطلب »