تحلیل تست

تحلیل تست روانشناسی منبع کنترل درونی و بیرونی

تحلیل تست روانشناسی منبع کنترل: راتر معتقد است که بعضی افراد معتقدند که موفقیت ها وشکست هایشان را به خودشان و یک عامل درونی نسبت می دهند و گروهی موفقیت ها و شکست هایشان را به عوامل بیرون از خود (شانس و اقبال و یا دشواری های موقعیت ها) نسبت …

ادامه مطلب »

خصوصیات روانشناسی برونگرایی- درونگرایی

تست روانشناسی برونگرایی دورنگرایی برای اینکه شخصیت درونگرا یا برونگرای خودتان را بیشتر بشناسید نوشته زیر را بخوانید یک فرد درونگرا در مواجهه با یک موقعیت جدید اول کمی خودشو عقب می کشه تا موقعیتو بررسی کنه که ببینه قبول کنه یا خیر اما یک فرد برونگرا با اطمینان خاطر …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی شخصیت-تیپ A

درباره شخصیت A بیشتر بخوانید. شخصیت‏های نوع A افرادی پرمشغله، عجول، بسیار وظیفه ‏شناس، کاملا رقابتی، مصرّ در کار و احتمالا افسرده و عصبانی هستند. تحقیقات انجام شده توسط کارار، پلاسین، ایوانز در سال ۱۹۸۷ در مورد رانندگان اتوبوس هندی و آمریکایی نشان داد که‏ رانندگان اتوبوسی که دارای الگوی …

ادامه مطلب »

تست روانشناسی شخصیت تیپ B

درباره تیپ شخصیتی B بیشتر بخوانید افراد نوع B اشخاصی خونسرد، دارای نگرش متعادل به زندگی‏ و محیط، دارای اعتماد به نفس بیشتر، دارای مشغله کمتر، اصرار کمتر در انجام کار و تمایل کمتر به وقت‏ شناسی هستند تحقیقات انجام شده توسط کارار، پلاسین، ایوانز در سال ۱۹۸۷ در مورد …

ادامه مطلب »